Национальный проект регионального развития Украины

Національний проект регіонального розвитку

 

Національний проект регіонального розвитку

«Міжсекторальна комунікація та взаємодія: Бізнес-Влада-Громадськість»

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОБЛЕМАТИКИ ТА КОНТЕКСТ СТВОРЕННЯ:

Більшість проблем з якими у своїй діяльності зіштовхуються представники бізнесу, громадськості і влади є системними, а механізми їх вирішення знаходяться безпосереднього поза рамками їх сектору. Так, наприклад, сьогодні складно визначити відповідальних за результат пропаганди здорового способу життя в Україні чи низьку фінансову грамотність у підприємців з малоактивних ділових регіонів. 

Такі різні за сферами існування проблеми у сутності мають низку спільних ключових причин у базових секторах Українського суспільства (бізнес, влада, громадськість): орієнтація більшості органів державної влади, що реалізують державну політику у тій чи іншій сфері на процес, а не на досягнення чітко визначених результатів; діяльність органів місцевого самоврядування переважно направлена на підтримку систем життєзабезпечення громади, а не на її розвиток; корупційне вирішення проблем Українським бізнесом на різних рівнях; низька ділова грамотність представників малого та середнього бізнесу; відсутність стабільних інструментів підтримки громадських ініціатив.

Ефективна законодавча база є необхідною не лише для усунення цих мультиплікаційних проблем, але й для впровадження структурних реформ в Україні загалом. Проте, попри наявність прогресивного законодавчого регулювання, відсутність міжсекторальної комунікації та взаємодії є не менш важливою проблемою, яка гальмує розвиток Українського суспільства. Ця проблема, окрім законодавчого підґрунтя, потребує й нових ефективних механізмів на реалізацію яких направлений Національний проект регіонального розвитку «Міжсекторальна комунікація та взаємодія: Бізнес-Влада-Громадськість». 

МЕТОЮ ПРОЕКТУ Є: створення ефективних механізмів взаємодії між представниками бізнесу, влади та громадськості шляхом організації комунікативних й практичних заходів в регіонах України, реалізації міжсекторальних інфраструктурних проектів, створення інформаційного поля для підтримки взаємодії між ними, залучення інвестицій у реальний сектор економіки. 

ЗАВДАННЯ (заходи) ПРОЕКТУ

Національний проект регіонального розвитку «Міжсекторальна комунікація та взаємодія: Бізнес-Влада-Громадськість» реалізовується за чотирма основними напрямками: комунікативний; інформаційний; освітній; інфраструктурний.

За кожним напрямком в рамках проекту сформовані наступні завдання:

Комунікативний:

 • Створити незалежний комунікативний майданчик за участі представників ЦОВВ, галузевих асоціацій та ВГО, який виконуватиме функцію ради Міжсекторальної комунікації та напрацьовуватиме оперативні заходи направлені на досягнення мети проекту.
 • Провести не менше 40 комунікативних заходів в регіонах України для популяризації та розбудови мережі проекту. (проведено більше 20-ти)

Освітній:

 • Створити Школу фінансової грамотності для представників бізнесу. 
 • Створити школу лідерства для молоді у регіонах України.

Інфраструктурний:

 • Ідентифікувати не менше 50 інфраструктурних бізнес-проектів в регіонах України до яких можуть бути залучені прямі іноземні інвестиції;
 • Згенерувати ресурси та створити інвестиційний фонд підтримки проектів реального сектору економіки;

Інформаційний:

 • Створити інформаційний Інтернет-портал, який міститиме можливості, що створюватимуться проектом для цільових груп.
 • Щомісяця випускати інформаційну брошуру проекту та поширювати її серед цільових груп проекту.
 • Видати збірник кращих практик міжсекторальної взаємодії «На шляху реалізації проектів розвитку».

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ПРОЕКТУ:

Діяльність проекту направлена на представників бізнесу м. Києва та регіонів України, працівників ЦОВВ та ОМС, депутатів місцевих рад усіх рівнів, представників громадських організацій, галузевих асоціацій, місцевих активістів та зацікавлених сторін.

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ: 

Березень 2014 - грудень 2016. У подальшому підтримка створених ініціатив.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВПЛИВ ПРОЕКТУ:

Очікувані результати:

 • Залучено не менше 100 ключових фігур національного рівня з ЦОВВ, ОМС, бізнес спільноти та громадського сектору для напрацювання та впровадження нових механізмів взаємодії бізнесу, влади, та громадськості;
 • Залучено не менше 400 представників ОМС, бізнесу та громадськості до розбудови мережі проекту.
 • Проведено освітні семінари не менше ніж для 800 представників бізнесу з регіонів України.
 • Проведено практичну підготовку з основ управління в ЦОВВ та ОМС не менше ніж для 200 молодих людей віком до 30 років.
 • Створено базу не менше ніж зі 100 інфраструктурних проектів в регіонах України.
 • Згенеровано ресурс в розмірі не менше 5 мільйонів гривень, який інвестовано в реальний сектор економіки. 
 • Створено інформаційний Інтернет-портал проекту, який відвідують не менше 500 користувачів на добу.
 • Видано не менше 40 номерів інформаційних брошур проекту, які поширено не менше ніж серед 10 000 осіб, що входять до цільових груп проекту.
 • Видано збірник кращих практик міжсекторальної взаємодії «На шляху реалізації проектів розвитку» тиражем 1000 примірників.

Вплив проекту:

 • Розбудовано міжсекторальну мережу по всій території України;
 • Створено прямий механізм міжсекторальної комунікації та взаємодії;
 • Підвищено рівень ділової грамотності представників МСП в регіонах України;
 • Сформовано кадровий резерв на керівні посади в ЦОВВ та ОМС з числа перспективної молоді; 
 • Створено новий механізм залучення прямих іноземних інвестицій в реальний сектор економіки України;
 • Створено інформаційний канал для оперативного реагування на проблеми, які вимагають міжсекторальної взаємодії.

ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: